herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej

Wynajem świetlic

Komórka organizacyjna

Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Opłaty

L.p.

(kol. 1)

Miejscowość

(kol. 2)

Stawka za wynajem

za dobę brutto

dla mieszkańców gminy

nie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, komercyjną czy zarobkową

(kol. 3)

Stawka za wynajem

za dobę brutto

 dla pozostałych podmiotów

nie na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, komercyjną czy zarobkową

(kol. 4)

Stawka za wynajem za dobę brutto na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i komercyjnej

(kol.5)

 1.  

Będkowice

150,00

300,00

600,00

 1.  

Garncarsko

100,00

200,00

400,00

 1.  

Kryształowice

100,00

200,00

400,00

 1.  

Księginice Małe

100,00

200,00

400,00

 1.  

Kunów – chata grillowa

60,00

120,00

240,00

 1.  

Mirosławice

150,00

300,00

600,00

 1.  

Nasławice

200,00

400,00

800,00

 1.  

Okulice

60,00

120,00

240,00

 1.  

Olbrachtowice

150,00

300,00

600,00

 1.  

Przemiłów - chata grillowa

60,00

120,00

240,00

 1.  

Przezdrowice

100,00

200,00

400,00

 1.  

Rogów Sobócki

300,00

400,00

800,00

 1.  

Siedlakowice

100,00

200,00

400,00

 1.  

Stary Zamek

100,00

200,00

400,00

 1.  

Strzegomiany

150,00

300,00

600,00

 1.  

Sulistrowice

100,00

200,00

400,00

 1.  

Sulistrowiczki - chata grillowa

60,00

120,00

240,00

 1.  

Świątniki

200,00

400,00

800,00

Lp.

Miejscowości

Stawka za godzinę wynajmu brutto

1.

Sulistrowice, Kryształowice,

Księginice Małe, Garncarsko, Siedlakowice, Stary Zamek, Przezdrowice

25,00 zł

2.

Rogów Sobócki, Świątniki, Nasławice, Będkowice, Olbrachtowice, Strzegomiany, Mirosławice

30,00 zł

3.

Okulice

20,00 zł

4.

Chaty grillowe w Kunowie, Sulistrowiczkach i Przemiłowie

20,00 zł

5.

Wszystkie świetlice w przypadku organizacji przyjęcia pogrzebowego

5,00 zł

 

Termin i sposób załatwienia

"Organizowanie imprez okolicznościowych lub rozrywkowych przez osoby fizyczne oraz prawne wymaga pozytywnej opinii sołtysa, w odpowiedzi na złożony pisemny wniosek i uzgodnienia terminu imprezy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. W szczególnych przypadkach możliwe jest skrócenia powyższego terminu (np. stypa)"