herbeBOI - Gmina Sobótka

Formularze elektroniczne na ePUAP

Lista dostępnych formularzy elektroniczych.

Warunki korzystania

ePUAP czyli Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej jest platformą, na której instytucje publiczne udostępniają usługi oparte na elektronicznych kanałach komunikacji.

  1. W celu skorzytania z naszych usług elektronicznych poprzez ePUAP, konieczne jest założenie indywidualnego (darmowego) konta użytkownika na platformie ePUAP
  2. Aby poprawnie przeprowadzić instalację konta należy zapoznać się z pomocą oraz zatwierdzić regulamin dostępny w trakcie procesu instalacji

Szczegóły dotyczące wypełniania elektronicznych formularzy opisane są w poradniku interesanta

Wpisz nazwę formularza, której szukasz

Nazwa usługi
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Oświata
wniosek o wydanie zezwolenia na uprawe konopi włoknistej Uprawa konopi
Wniosek o zajęcie pasa drogowego Zajęcie pasa drogowego
Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ochrona środowiska
Zgromadzenia publiczne Zgromadzenia publiczne