herbeBOI - Gmina Sobótka

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

Oświadczenie majątkowe

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wzór  oświadczenia majątkowego wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta:

Wzór oświadczenia majątkowego radengo gminy: