herbeBOI - Gmina Sobótka

Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy

Wykup lokalu

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wykup lokalu mieszkalnego

Komórka organizacyjna

Referat Planowania, Rozwoju i Inwestycji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)