herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Podatki i opłaty

Opłaty

Opłata skarbowa w wysokości 21,00 zł

Podstawa prawna

Art. 306e ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa