herbeBOI - Gmina Sobótka

Zgłoszenie zamiaru usunięciu drzewa

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

- zgłoszenie zamiaru wycięcia drzew (druk do pobrania)

- mapa określająca lokalizację drzewa na działce

Komórka organizacyjna

Referat Planowania, Rozwoju i Inwestycji

Termin i sposób załatwienia

3 tygodnie na oględziny drzewa, po oględzinach - 2 tyg na ewentualny sprzeciw

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 ze zm.)

Tryb odwoławczy

Stronie przysługuje prawo wniesienia  odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka, w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje, uwagi

Informacje merytoryczne - parter, pok. 2 tel.: 71 335-12-36

Właściciel nieruchomości jest obowiązany dokonać zgłoszenia do organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

1) 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;

2) 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;

3) 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.