herbeBOI - Gmina Sobótka

Zgłoszenie dziecka do przedszkola publicznego

Oświata

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

 

Oświadzczenie dotyczące rodziny wielodzietnej