herbeBOI - Gmina Sobótka

Dowozy dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2020/2021 - wniosek, umowa, rachunek

Oświata

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

 

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEWOZU DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO PRZEDSZKOLA, SZKOŁY LUB OŚRODKA REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZEGO

 

 ROZLICZENIE MIESIĘCZNE DOWOZU NIEPEŁNOSPRAWNEGO DZIECKA