herbeBOI - Gmina Sobótka

Dowozy dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2018/2019 - wniosek, umowa, rachunek

Oświata

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o zwrot kosztów przejazdów ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2018/2019 w systemie dziennym

 

Umowa  określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka prywatnym samochodem osobowym w systemie dziennym

 

Rachunek dla Gminy Sobótka zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego zgodnie z umową

   

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego w roku szkolnym 2018/2019 w systemie tygodniowym

 

Umowa  określająca zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego do szkoły/przedszkola/ośrodka prywatnym samochodem osobowym w systemie tygodniowym

 

Rachunek dla Gminy Sobótka, zwrot kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego zgodnie z umową

                                                                                                        

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych