herbeBOI - Gmina Sobótka

Wnioski o ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych

Podatki i opłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy w Sobótce

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Podstawa prawna

art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa