herbeBOI - Gmina Sobótka

Podatek od środków transportowych

Podatki i opłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Dodatkowe informacje, uwagi

Deklaracja składana jest w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.