herbeBOI - Gmina Sobótka

Formularze podatkowe obowiązujące od dnia 1.07.2019r. - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych

Podatki i opłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

INFORMACJE, DEKLARACJE

IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (osoby fizyczne)

IR-1 Informacja o gruntach (osoby fizyczne)

IL-1 Informacja o lasach (osoby fizyczne)

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości (osoby prawne)

DR-1 Deklaracja na podatek rolny (osoby prawne)

DL-1 Deklaracja na podatek leśny (osoby prawne)

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne)


ZAŁĄCZNIKI

ZIN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (załącznik do IN-1)

ZIN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (załącznik do IN-1)

ZIN-3 Dane pozostałych podatników (załącznik do IN-1)

ZIR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (załącznik do IR-1)

ZIR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (załącznik do informacji IR-1)

ZIR-3 Dane pozostałych podatników (załącznik do IR-1)

ZIL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegającyc opodatkowaniu (załącznik do IL-1)

ZIL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (załącznik do IL-1)

ZIL-3 Dane pozostałych podatników (załącznik do IL-1)

ZDN-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (załącznik do DN-1)

ZDN-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (załącznik do DN-1)

ZDR-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (załącznik do DR-1)

ZDR-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania

ZDL-1 Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (załącznik do DL-1)

ZDL-2 Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (załącznik do DL-2)

DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (załącznik do DT-1)

Instrukcja pomiaru powierzchni użytkowej budynku

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Dodatkowe informacje, uwagi

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (IN- 1) składana jest w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) składana jest w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek rolny (DR-1) składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek leśny (DL-1) składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) składana jest w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.