herbeBOI - Gmina Sobótka

Formularze podatkowe na rok 2019 - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny i podatek od środków transportowych

Podatki i opłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

INFORMACJE, DEKLARACJE

IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego przeznaczona dla osób fizycznych

DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek niemających osobowości prawnej

DR-1 Deklaracja na podatek rolny przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

DL-1 Deklaracja na podatek leśny przeznaczona dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej

DT-1 Deklaracja na podatek od środków transportowych przeznaczona jest dla podatników podatku od środków transportowych


ZAŁĄCZNIKI

ZN-1/A Dane o nieruchomościach (załącznik do deklaracji DN-1 oraz informacji IN-1)

ZR-1/B Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym (załącznik do informacji IN-1 oraz deklaracji DR-1)

ZN-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości (załącznik do informacji IN-1 oraz deklaracji DN-1)

ZP-1 Dane o podatnikach podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego (załącznik do informacji IN-1, deklaracji DN-1, deklaracji DR-1 oraz deklaracji DL-1)

ZR-1/A Dane o nieruchomościach rolnych (załącznik do informacji IN-1 oraz deklaracji DR-1)

ZL-1/A Dane o nieruchomościach leśnych (załącznik do informacji IN-1 oraz deklaracji DL-1)

ZL-1/B Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym (załącznik do informacji IN-1 oraz deklaracji DL-1)

DT-1/A Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (załącznik do deklaracji DT-1)

Instrukcja pomiaru powierzchni użytkowej budynku

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Dodatkowe informacje, uwagi

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (IN- 1) składana jest w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) składana jest w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek rolny (DR-1) składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek leśny (DL-1) składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) składana jest w terminie do 15 lutego każdego roku podatkowego, jak również w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie bądź wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub zmiany miejsca zamieszkania albo siedziby.