herbeBOI - Gmina Sobótka

Formularze podatkowe na rok 2018 - podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

Podatki i opłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Dodatkowe informacje, uwagi

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, leśnego, rolnego (IN- 1) składana jest w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1) składana jest w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek rolny (DR-1) składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.


Deklaracja na podatek leśny (DL-1) składana jest w terminie do 15 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania.