herbeBOI - Gmina Sobótka

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019

Podatki i opłaty

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Komórka organizacyjna

Urząd Miasta i Gminy Sobótka

ul. Rynek 1

55-050 Sobótka

Opłaty

Od dnia 1.01.2018r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sobótka wynosi:

  • 40 zł za osobę za miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
  • 20 zł za osobę za miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sobótka wynosi:

  • 34 zł za osobę za miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny
  • 17 zł za osobę za miesiąc, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny

Ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi:

  • 288 zł,  jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny

  • 576 zł, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny


 

Dodatkowe informacje, uwagi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana jest w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie, wygaśnięcie obowiązku uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub zaistnienia okoliczności mających wpływ na wysokość opłaty.