herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Oświata

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

 

Formularz Informacji o wnioskodawcy

 

Oświadzczenie o pomocy de minimis

 

Oświadzczenie wnioskodawcy

 

Zawiadomienie o umowie

 

Zawiadomienie o przedłużeniu umowy

 

 

 

 

 

 

Komórka organizacyjna

Referat Oświaty

tel. 71 3351263