herbeBOI - Gmina Sobótka

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Zmiany w aktach stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Dokumenty do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy

Komórka organizacyjna

USC - miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego

Opłaty

39zł - decyzja w sprawie uzupełnienia aktu stanu cywilnego.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2014 r., poz. 1741).

Tryb odwoławczy

Odwołanie od decyzji , wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem kierownika USC. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.