herbeBOI - Gmina Sobótka

Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Zmiany w aktach stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego miejsca sporządzenia aktu stanu cywilnego

Opłaty

39 zł - decyzja w sprawie sprostowania oczywistego błędu pisarskiego.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 35 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2014 r., Dz.U. poz. 1741).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem kierownika USC,. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.