herbeBOI - Gmina Sobótka

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

Zmiany w aktach stanu cywilnego

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Jeden z wniosków

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia 

Wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa

Wniosek o odtworzenie aktu zgonu

Załączniki - dokument potwierdzający zdarzenie za granicą lub jego uwierzytelnioną kopię

Dokumenty do wglądu - dokument stwierdzający tożsamość

Komórka organizacyjna

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego.

Opłaty

za wydaną decyzję - 39 zł.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 109 ustawy z dnia 28 listopad 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. z 2014 r.,  poz. 1741).

Tryb odwoławczy

Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego we Wrocławiu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.