herbeBOI - Gmina Sobótka

Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Zmiana imienia, nazwiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Dokumenty do wglądu:

  • dokument stwierdzający tożsamość

Wniosek:

Komórka organizacyjna

W każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty

  11 zł - protokół przyjęcia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed rozwodem.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 59 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity z 2015 r., poz. 583).

Dodatkowe informacje, uwagi

W celu powrotu do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa, osoba zainteresowana powinna zgłosić się do USC przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.