herbeBOI - Gmina Sobótka

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Zmiana imienia, nazwiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. Pisemne oświadczenie matki dziecka i jej męża, złożone w obecności kierownika usc
  2. Dokumenty do wglądu:
    • dokumenty stwierdzające tożsamość małżonków

Komórka organizacyjna

W każdym Urzędzie Stanu Cywilnego.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Termin i sposób załatwienia

Na miejscu.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 90 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity z 2015 r.,poz. 583).

Dodatkowe informacje, uwagi

  • Osobista zgoda dziecka w przypadku ukończenia 13 roku życia.
  • Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie jest dopuszczalne jeżeli dziecko nosi nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa.