herbeBOI - Gmina Sobótka

Zmiana imienia i nazwiska

Zmiana imienia, nazwiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawierający :

1) dane osoby, której zmiana dotyczy:

a) imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe,

b) wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa,

c) numer PESEL,

2) imię lub nazwisko na jakie ma nastąpić zmiana;

3) wskazanie miejsca sporządzenia aktu urodzenia małoletnich dzieci jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tych aktów;

4) adres do korespondencji wsnioskodawcy;

5) uzasadnienie;

6) oświadczenie wnioskodawcy, że w tej samej sprawie nie złożył wcześniej wniosku do innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub nie została wydana już decyzja odmowna

Komórka organizacyjna

Wybrany kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Opłaty

37 zł - opłata skarbowa.

Podstawa prawna

Art. 2, 4, 8 i 9 ustawy z dnia 17 października 2008r,. o zmianie imion i nazwisk (Dz. U.Nr 220, poz. 1414 ze zm.).