herbeBOI - Gmina Sobótka

Rejestracja zgonu - sporządzenie aktów zgonu

Zgon

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Zgon sporządza się na podstawie karty zgonu wydanej przez służbę zdrowia oraz protokołu zgłoszenia zgonu. Zgłoszenie zgonu następuje w terminie trzech dni od dnia sporządzenia karty zgonu.

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego miejsca zgonu.

Termin i sposób załatwienia

Niezwłocznie.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 92 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  (Dz. U. z 2014r., poz.1741).

Dodatkowe informacje, uwagi

Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:

  • małżonek lub dzieci zmarłego
  • najbliżsi krewni lub powinowaci