herbeBOI - Gmina Sobótka

Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem USC)

Małżeństwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo osobiście przedstawia dokument tożsamości wybranemu kierownikowi urzędu stanu cywilnego oraz składa:

  1. pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączającej zawarcie małżeństwa;
  2. zezwolenie na zawarcie małżeństwa jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego.

Komórka organizacyjna

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego.

Opłaty

  84 zł - za sporządzenie aktu małżeństwa.

Termin i sposób załatwienia

Miesiąc od dnia złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy ( tekst jednolity z 2015 r., poz. 583) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  z dn. 28 listopada (Dz.U. z 2016 r., poz. 2064)

Dodatkowe informacje, uwagi

Osoby zamierzające zawrzeć związek małżeński powinny na co najmniej miesiąc przed  planowanym terminem ślubu zgłosić się do USC, w celu złożenia zapewnień.