herbeBOI - Gmina Sobótka

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Małżeństwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Jeżeli małżeństwo ma być zawarte poza granicami RP przez obywatela polskiego zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim mogą zawrzeć małżeństwo można otrzymać od wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego. Osoby występujące o zaświadczenie przedstawiają dokument tożsamości oraz składają:

1. zapewnienie;

2. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.

Komórka organizacyjna

Wybrany Urząd Stanu Cywilnego.

Opłaty

38 zł - za wydanie zaświadczenia.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 83 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz.1741 ze zm.)

Dodatkowe informacje, uwagi

Zaświadczenie jest ważne sześć miesiący od daty jego wystawienia.