herbeBOI - Gmina Sobótka

Skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego

Małżeństwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wyrażenie zezwolenia na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu 1 miesiąca od złożenia zapewnień o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa.

Komórka organizacyjna

Kierownik USC miejsca zawarcia małżeństwa.

Opłaty

  39 zł.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 4 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity z 2015 r., poz. 583).