herbeBOI - Gmina Sobótka

Uznanie dziecka

Urodzenie

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Dowody osobiste rodziców (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Oświadczenie o uznaniu dziecka można złożyć w każdym urzędzie stanu cywilnego.

Opłaty

Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 52  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1741 ze zm.).

Dodatkowe informacje, uwagi

  1. Uznanie ojcostwa polega na złożeniu przez ojca dziecka oświadczenia o uznaniu
  2. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokonuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka i kierownik urzędu stanu cywilnego.