herbeBOI - Gmina Sobótka

Rejestracja urodzenia dziecka - sporządzenie aktów urodzenia, wydanie odpisów

Urodzenie

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

 1. Karta urodzenia lub karta martwego urodzenia przekazana przez podmiot wykonujący działalność leczniczą oraz protokól zgłoszenia urodzenia.
 2. Zgłoszenia urodzenia dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka. Zgłoszenia dokonują matka lub ojciec dziecka.
 3. Dokumenty:
  1. gdy rodzice są małżeństwem:
   • dowody osobiste rodziców (do wglądu)
  2. gdy matka jest panną:
   • dowód osobisty matki (do wglądu)
  3. gdy matka jest rozwiedziona:
   • dowód osobisty matki (do wglądu)
  4. gdy matka jest wdową:
   • dowód osobisty matki (do wglądu)

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka..

Opłaty

  Nie podlega opłacie skarbowej.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 52  ustawy z dnia 28 listopada 2014 r., Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2014 r.,  poz. 1741 ze zm.).