herbeBOI - Gmina Sobótka

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Małżeństwo

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o nadanie medali za długotrwałe pożycie małżeńskie:

Akt małżeństwa (do wglądu).

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

I piętro, pokój 12

tel. 71-3351240

Podania w sprawie składa się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zamieszkania  jubilatów. Wnioski o nadanie medalu za długoletnie pożycie małżeńskie przedstawiają Prezydentowi RP wojewodowie. 

Opłaty

Nie pobiera się.

Termin i sposób załatwienia

Do 180 dni.

Podstawa prawna

Podstawa prawna: art. 19 ustawy o orderach i odznaczeniach z dnia 16. 10. 1992 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 450 z 1992 r. z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10. 11. 1992 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 1992 r., Nr 90, poz. 453 z późniejszymi zmianami).