herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Alkohol - zezwolenia

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych:

Komórka organizacyjna

Urząd Stanu Cywilnego

ul. Rynek 1, 55-050 Sobótka

I Piętro, pokój 12

tel. 71-3351228

Opłaty

Opłata za jednorazowe zezwolenia wnoszona jest przed wydaniem zezwolenia, na rachunek bankowy. Opłata wnoszona jest w wysokości 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.