herbeBOI - Gmina Sobótka

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego własność gospodarstwa rolnego

Zaświadczenia- gospodarstwo rolne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku o wydanie zaświadczenia: