herbeBOI - Gmina Sobótka

Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku:

Opłaty

   od wypisu: do 5 stron – 30zł, powyżej 5 stron – 50zł,

·        od wyrysu: za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 – 20zł, nie więcej niż – 200zł.

Nr rachunku Urzędu Miasta i Gminy:

Bank Spółdzielczy Kąty Wrocławskie/Oddział Sobótka
Ul. Mickiewicza 19
55-050 Sobótka

56 95741015 2003 0200 1605 0001

Podstawa prawna

art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje

Dodatkowe informacje, uwagi

Możliwe jest wydanie - osobnego wypisu, osobnego wyrysu lub wypisu i wyrysu.