herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wydanie zaświadczenia/ wypisu, wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku:

wniosek

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa

Opłaty

Opłata skarbowa:

  • za wypis: do pięciu stron 30,00 zł, powyżej pięciu stron 50,00 zł
  • za wyrys: każdy format A4 – 20,00 zł (nie więcej niż 200,00 zł)
  • za zaświadczenie: 17,00 zł

Wysokość opłaty skarbowej za wypis i wyrys zależna jest od ilości stron formatu A4 wchodzących w skład dokumentu.  
Do wniosku  o wypis i wyrys należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej minimum 50 zł.
Opłata ostatecznie obliczona przy odbiorze.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu złożony z kompletem danych załatwiany jest średnio w ciągu 2 tygodni, maksymalnie - w ciągu 1 miesiąca.

Wydanie zaświadczenia następuje w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. O opłacie skarbowej.

Dodatkowe informacje, uwagi

Każdy ma prawo wglądu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.