herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek podział nieruchomości (łącznie z wydaniem postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego)

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Komórka organizacyjna

Referat Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa