herbeBOI - Gmina Sobótka

Wniosek o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego

Planowanie przestrzenne

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku o wydanie postanowienia opiniującego wstępny projekt podziału nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego: