herbeBOI - Gmina Sobótka

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Wniosek w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, nieruchomości gruntowej:

Komórka organizacyjna

Referat Planowania, Rozwoju i Inwestycji

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2012 r. poz. 83).