herbeBOI - Gmina Sobótka

Udzielenie bonifikat w opłatach rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu

Użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku o udzielenie bonifikaty w opłatach rocznych za uzytkowanie wieczyste:

Komórka organizacyjna

Referat Planowania, Rozwoju i Inwestycji