herbeBOI - Gmina Sobótka

Sprzedaż na własność nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste

Użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku o sprzedaż na własność nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste: