herbeBOI - Gmina Sobótka

Przesunięcie terminu płatności opłaty rocznej

Użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Druk wniosku o przesunięcie terminu płatności/ rozłożenie na raty opłaty z tytułu użytkowania wieczystego: