herbeBOI - Gmina Sobótka

Oświadczenie do wniosku o ulgę

Użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Oświadczenie majątkowe:

Podstawa prawna

Uchwała nr L/390/10 Rady Miejskiej w Sobótce z 10 listopada 2010  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną