herbeBOI - Gmina Sobótka

Oświadczenie do wniosku o ulgę

Użytkowanie wieczyste

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

Oświadczenie majątkowe:

Podstawa prawna

Uchwała nr XI/100/19 Rady Miejskiej w Sobótce z 24 października 2019  w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Sobótka i jej jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną