herbeBOI - Gmina Sobótka

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Ochrona środowiska

Sposoby dostarczenia dokumentów
Sposoby odbioru dokumentów

Wymagane dokumenty

  1. "Wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia" Druk wniosku: plik word (pobierz), plik pdf (pobierz)

Zalaczniki:

  •  poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie(3 egz.),
  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z jego zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych lub karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 74 ust 2 cyt. wyżej ustawy,wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych (3 egz.)4,
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie.
  • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości (płatne z chwilą złożenia wniosku!):

-         205 zł- za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,

-         17 zł- za dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.